Bližší informace pro stánkaře

Tato podstránka je určena všem vystavovatelům, stánkařům, kteří dorazí na pouť v Loukách.

Poplatky

Platba za stánek se odvíjí od zboží v nejvyšší kategorii na stánku přítomném.

Základní sazba: základ, prodej obchodního zboží, řemeslné výrobky, neplastové hračky, domácí potřeby apod.

 • Stánek do 4 metrů délky za 200 Kč,
 • každé další 4 započaté metry +100 Kč.

Snížená sazba: tvorba zboží na místě (rukodělné a kutilské činnosti, prezentace řemesla přímo na místě, prodej pouze vlastních výrobků): -50 %.

1. zvýšená sazba: textil (osobní i bytový), obuv, umělohmotné hračky: +50 %.

2. zvýšená sazba: gastro (veškeré potraviny a nápoje): +100 %.

Příklady:

 • Řezbář (tvorba a prodej dřevěných hraček a uměleckých předmětů), stánek 3 metry: 200 Kč (za stánek do 4 m), snížená sazba (-50 %), celkem tedy 100 Kč.
 • Stánek s oblečením, stánek 4 metry: 200 Kč (za délku stánku), 1. zvýšená sazba (textil, +50 %), celkem tedy 300 Kč.
 • Stánek s nápoji (pivo/limo/káva/čaj), stánek 6 metrů: 200 Kč + 100 Kč (za délku stánku), 2. zvýšená sazba (gastro, +100 %), celkem tedy 600 Kč.

Mysleme prosím na odpady/přírodu. Letos ještě bez zásadní změny, od příštího roku však za používání jednorázového plastového nádobí příplatek 500 Kč za stánek.

Tržní řád

 1. Vjezd a pohyb vozidel prodejců v prostoru uzavřeného úseku komunikace je v době konání pouti (od 8.00 do 18.30 hodin) přísně zakázán.
 2. Prodejce dbá pokynů pořadatelů.
 3. Prodejce je povinen zaplatit poplatek pořadateli (viz výše).
 4. Pořadatel akce si vyhrazuje právo na změnu rozmístění prodejních míst na místě dle aktuální situace.
 5. Pořadatel nezajišťuje připojení na elektrickou energii.
 6. Je zakázáno znečišťovat okolí stánků. Všichni výrobci a poskytovatelé občerstvení jsou povinni používat ve stánku podložky, které zamezí nadměrnému znečišťování dlažby. Platí přísný zákaz vylévání olejů na prostranství a do kanálů.
 7. Nerespektování pokynů a nedodržení podmínek může mít za následek okamžité ukončení prodeje a vyloučení prodejce z dalších akcí pořadatelů.